AKTUALNOŚCI

page 1 of 2

FUNDACJA KRAJOBRAZY

Fundacja krajobrazy jest niezależną organizacją, działającą formalnie od 2016 roku, promującą oraz wspierającą rozwój architektury krajobrazu, a także dobre praktyki w zakresie dbania o przestrzeń i tereny zieleni. Wszelkie działania przez nią podejmowane są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz mają na uwadze dbałość o krajobraz.

Organizacja inicjuje oraz rozwija różnego rodzaju projekty mające na celu zmianę podejścia do zagospodarowania przestrzeni publicznej i prywatnej oraz świadomości społecznej w zakresie dbania o estetykę krajobrazu. Organizowane warsztaty i spotkania dla mieszkańców aktywizują obywateli i promują partycypację społeczną, niezależnie od wieku.