AKTUALNOŚCI

page 1 of 2

OPIS PROJEKTU

Celem zadania jest realizacja projektu sensorycznego placu edukacyjnego z interaktywną ekspozycją, którego odbiorcami są dzieci w różnym wieku. Główną zaletą interaktywnych instalacji jest pobudzanie wyobraźni, ciekawości świata użytkowników oraz oddziaływanie na ich zmysły i emocje. Projekt jest ukierunkowany  głownie na działania edukacyjne z uwzględnieniem atrakcyjnych narzędzi zdobywania wiedzy.

Pac zabaw stanowi przestrzeń dostępną dla wszystkich mieszkańców Lublina. Wyposażony zostanie w urządzenia interaktywne mające przedstawiać zjawiska mechaniki, akustyki, optyki oraz  elementy rozwijające zmysły, równowagę i koordynację ruchową. Wszystkie instalacje mają charakter mobilny, co pozwoli na całoroczne wykorzystywanie placu w różnych przestrzeniach. Elementy placu cechuje unikalność  oraz charakter wpisujący się w estetykę obiektu Centrum Spotkania Kultur. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Lublina.

Projekt jest realizowany przez Fundację Krajobrazy w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Lublina na rok 2018. Plac zostanie zlokalizowany na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur.

 

Proces projektowy wiąże się z adaptacją do warunków lubelskich, stworzeniem koncepcji i przeprowadzeniem konsultacjami społecznych, przygotowaniem projektu i scenariusza placu, zakupu gotowych urządzeń i dostosowanie do założeń projektu. Ostatni etap prac stanowi instalację urządzeń.